Branding – Web Design

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego zrzesza ponad 120 członków, zarówno praktyków, jak i naukowców zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Wspólnie wspierają oni rozwój arbitrażu i mediacji oraz propagują wiedzę na ich temat. Naszym zadaniem było zaprojektowanie nowego logo Stowarzyszeni oraz stworzenie strony internetowej, która umożliwi zapoznanie się i podpisanie Deklaracji arbitra określającej dobre praktyki w zakresie zarządzania postępowaniem arbitrażowym.

Credits

Design

Piotr Nowicki

Logo

Jacek Janiczak

Development

Jakub Przetocki